Obsah článku

 

ISBN: 978-80-970812-1-8

Publikácia vyšla v roku 2012.

Pre Mestské kultúrne stredisko vydalo občianske združenie Priatelia Zemplína za finančnej podpory mesta Michalovce.

 

 

Priezviská v Michalovciach v rokoch 1711 - 1944


Autor:

dr. Martin Molnár

Recenzent:

Mgr. Alena Mišíková, PhD.

Redakčná rada:

Mgr. Maroš Demko; PhDr. Milada Tomková (predseda); Ing. Vladimír Sekela; Mgr. Matej Starják; PhDr. Mgr. Gabriel Viszlay; Viliam Zahorčák

Jazyková úprava:

PhDr. Peter Karpinský, PhD.

Grafická úprava:

Ing. Jozef Šulc

Tlač:

Rokus, s. r. o.