Kniha ROD SZTÁRAY A MICHALOVCE

Publikácia Rod Sztáray a Michalovce

Kolektív tvorcov (zostavovateľ Vladimír Sekela) tejto vedecko-popularizačnej a textovo-obrázkovej publikácia o jednom z najvýznamnejších šľachtických rodov na Zemplíne intenzívne pracoval päť rokov na jej príprave. Publikácia, ktorá má vyše 200 strán, bola za prítomnosti potomkov rodu slávnostne predstavená v októbri 2014. Pre zaujímavosť do tlače bola zadaná až jej ôsma verzia, čo tiež svedčí o precíznej príprave a o riešení každého detailu. Vydavateľstvo PRO, s. r. o., ktoré knihu vydalo pre Mesto Michalovce a Zemplínske múzeum v Michalovciach niekoľkokrát získalo ocenenie „Najkrajšiu knihu Slovenska“. Na publikácii Rod Sztáray a Michalovce pracovali vynikajúci grafici tohto vydavateľstva a aj vďaka ich tvorivosti vznikla veľmi reprezentatívna publikácia.

Autori textov (Alena Mišíková a Martin Molnár) preštudovali množstvo archívneho materiálu, dobovej literatúry a tlače. Okrem iného získali niekoľko desiatok dobových fotografií zaradených do publikácie, ale aj spomienky niektorých členov rodu či už v knižnej alebo rukopisnej podobe. Ich texty veľmi vhodne doplnili spomienky ľudí na členov rodu (autor Maroš Demko) a kapitola o muzeálnych portrétoch členov rodu (autorka Dana Barnová).

Publikácia je zameraná najmä na pôsobenie členov rodu Sztáray v Michalovciach do roku 1944 (v tomto roku opustili svoj rodový kaštieľ a Michalovce). V jednotlivých kapitolách sa spomínajú aj významní predstavitelia rodu ako rytier Albert z Michaloviec (chorvátsky bán v rokoch 1419 – 1426), Imrich Sztáray (v 18. storočí získal pre rod barónsky a grófsky titul) a Irma Sztárayová (dvorná dáma cisárovnej a uhorskej kráľovnej Alžbety Habsburskej, familiárne Sissi). Do knihy boli zaradené zaujímavé spomienky niektorých členov rodu vďaka ktorým sa čitatelia môžu dozvedieť aj o ich súkromnom živote.

Publikáciu si záujemcovia môžu zakúpiť v Zemplínskom múzeu v Michalovciach a Turistickej informačnej kancelárii Mestského úradu v Michalovciach.

Spoluautor publikácie a historik Zemplínskeho múzea v Michalovciach dr. Martin Molnár v súčasnosti pripravuje popularizačnú publikáciu Michalovce a okolie v minulosti I. Podtitul Šľachtické rody v Michalovciach a okolí (skúmané lokality Michalovce, Sobrance, Strážske, Budkovce, Vinné, Pavlovce nad Uhom a Malčice).