Parchovany – exteriér kaštieľa (historická fotografia, začiatok 20. storočia)