Osobnosti

 

 

Hertz Herman Jozef

 

(1872 Rebrín, dnes m. č. obce Zemplínska Široká – 1946 Londýn)

 

Sztáray Irma

 

Sobrance sú známe ako miesto posledného odpočinku grófky Irmy Stáraiovej (Sztáray) – dvornej dámy rakúskej cisárovnej a uhorskej kráľovnej Alžbety Habsburskej (familiárne volanej Sisi), ktorá bola manželkou cisára Františka Jozefa I.