Budkovce – murovaný trojpriestorový dom (historická pohľadnica, 1. polovica 20. stor.)