Strážske – objekt v ktorom sídlil Potravný spolok (historická pohľadnica, 1. tretina 20. stor.)