Hertz Herman Jozef

 

(1872 Rebrín, dnes m. č. obce Zemplínska Široká – 1946 Londýn)

 

Študoval v New Yorku (USA), dosiahol tam hodnosť rabína. Dostal sa do Johannesburgu v Južnej Afrike, kde sa stal hlavným rabínom. Od roku 1913 zastával úrad hlavného rabína združených náboženských obcí britského impéria so sídlom v Londýne. Menovaný bol za jedného z rektorov jeruzalemskej univerzity. Bol autorom niekoľkých kníh, jeho dielo Book of the Jewish Thinks (Židovská myšlienka) dosiahlo v roku 1917 dvadsiate vydanie.