Tryzma za mŕtveho prezidenta T. G. Masaryka (fotografia z roku 1937)