Publikácie

 

 

Publikácia vznikla pri príležitosti 130. výročia narodenia maliara Teodora Jozefa Moussona (1887 – 1946), ktorý v rokoch 1911 – 1944 pôsobil v Michalovciach.

Vydavateľ publikácie: Priatelia Zemplína, n. o. v spolupráci s Mestom Michalovce vo vydavateľstve PRO, s. r. o. Banská Bystrica

Zostavovateľ publikácie:  Ing. Vladimír Sekela

Autori publikácie: dr. Martin Molnár, historik Zemplínskeho múzea v Michalovciach napísal kapitolu o živote maliara a Mgr. Dana Barnová, historička umenia uvedeného múzea sa venovala tvorbe Moussona.

Do publikácie bolo zaradených 154 obrazov Teodora Jozefa Moussona z rozličných období jeho tvorby. Obrazy pochádzajúce zo súkromných zbierok a zo Zemplínskeho múzea v Michalovciach nafotili traja profesionálni fotografi a to Ľudovít Földy z Michaloviec, Matúš Lago z Bratislavy a Jan Neubert z Prahy.

Atraktívnu grafickú úpravu publikácie navrhol a zrealizoval Peter Rosa z vydavateľstva PRO, s. r. o.

Vďaka viacerým donorom vznikla zaujímavá a atraktívna publikácia o maliarovi, ktorého rozsiahlou zbierkou obrazov je známe práve Zemplínske múzeum v Michalovciach, kultúrna organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.

Publikácia vyšla s finančnou podporou Mesta Michalovce.

 

 

 

Táto knižná publikácia zhŕňa najnovšie poznatky z oblasti archívneho, historického a architektonického výskumu michalovského kaštieľa. Prináša veľa spresnení či opráv starších publikovaných informácií, ale i množstvo nových faktov. Obsahuje aj vyše 50 fotografií, pričom niektoré dobové zábery neboli doteraz publikované.

Vydavateľom knihy je Zemplínske múzeum v Michalovciach. Jej zostavovateľmi sú Mgr. Maroš Demko a PaedDr. Martin Molnár. Autorský kolektív tvorili Mgr. Alena Mišíková, PhD. – historička Štátneho archívu v Prešove, PaedDr. Martin Molnár a Mgr. Stanislava Rovňáková – historici Zemplínskeho múzea a Ing. Miroslav Matejka s Mgr. Michalom Šimkovicom – odborníci na architektonicko-historický výskum, ktorí sa podieľali na výskume kaštieľa počas nateraz poslednej rekonštrukcie.

Vydanie publikácie bolo podporené z verejných zdrojov, poskytnutých Fondom na podporu umenia, i finančným príspevkom zo strany Úradu Košického samosprávneho kraja.

 

ISBN: 978-80-970048-4-2

Publikácia vyšla v roku 2017.

Vydalo ju Zemplínske múzeum v Michalovciach, kultúrna organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja s podporou z verejných zdrojov, poskytnutých Fondom na podporu umenia, i finančným príspevkom zo strany Úradu Košického samosprávneho kraja.

 

Kaštieľ v Michalovciach