Z pera výskumníka

 

 

Šľachtický park rodu Sztáray

Významný stoličný hodnostár gróf Michal Sztáray (1747 – 1798) pokračoval v prebudovávaní a zveľaďovaní svojho michalovského kaštieľa (dnes sídlo Zemplínskeho múzea v Michalovciach). Ku kaštieľu pribudli rozsiahle záhrady, parky a letné sídla. Vpravo od centrálneho kaštieľa bol postavený výstavný módny park (dnešná „Kerta“) a vľavo vysadený ovocný sad. Priestor pred areálom kaštieľa bol riešený ako rozľahlý dvor.

V roku 1863 sa zosobášil Anton Sztáray s Františkou Batthyány. O štyri roky neskôr pozvali do svojho michalovského kaštieľa známeho odborníka botanika a záhradníka Jána Garniera (1830 Francúzsko – 1873 Michalovce). Ján Garnier nebol vo svojom odbore žiadnym začiatočníkom. Po štúdiách vo Francúzsku od roku 1856 študoval na svojej okružnej ceste po Európe pestovanie okrasných rastlín. Ako záhradník pôsobil u mnohých významných šľachtických uhorských rodín (napríklad Széchényi, Andrássy). V Michalovciach okrem významnej zmeny parkovej úpravy v okolí kaštieľa založil aj ovocnú škôlku. Svojou prácou patril medzi zakladateľov moderného uhorského ovocinárstva. Šľachtil a rozmnožoval nové ovocné odrody.

Pôvodne šľachtický park rodiny Sztáray bol znárodenený v roku 1945.

 

Dr. Martin Molnár

historik

 

Novodobá história a súčasnosť parku

Park v povojnovom období sa zanedbával a postupne strácal pamiatkové hodnoty. Išlo najmä o nedostatočnú údržbu – odstráňovnie náletových a vitálnejších drevín, ktoré sa miestami neúmerne rozšírili na úkor dlhovekých kostrových drevín.

 

Dole podpísaný týmto potvrdzujem, že kaplnka s prístavbami na Györke (Hôrke) bola postavená a vybavená podľa u mňa objednaných plánov úctyhodným pánom grófom Antalom Sztárayom a horný výkaz som uznal správnym.

Viedeň, 31. december 1900