Návšteva košického biskupa J. Čárskeho (fotografia pred rokom 1944)