Posvätenie zástavy čižmárov a obuvníkov (fotografia z roku 1911)