Slávnosť pri výstavbe saleziánskeho kostola (fotografia z roku 1940)