Posviacka chrámu redemptoristov (fotografia z roku 1935)