Obsah článku

V roku 2012 uplynulo presne 90 rokov od zániku Zemplínskej župy ako samostatného administratívno-správneho útvaru.

Erb Zemplínska župa

Pri ďalších rozličných reorganizáciách administratívno-správneho členenia Slovenska nebol Zemplín už nikdy samostatný. V rokoch 1940 – 1944 napríklad patril do Šarišsko-zemplínskej župy so sídlom v Prešove. V súčasnosti je Zemplín v rámci Slovenska rozdelený do Košického a Prešovského kraja. Zemplín ako jeden zo slovenských regiónov naďalej pretrváva v povedomí ľudí či v názvoch niektorých organizácii najmä v Michalovciach. Dodnes tvorí živú súčasť nášho života aj historického povedomia.

Spomínané výročie sme si pripomenenuli aj vydaním publikácie Historické príbehy od schengenskej hranice II. Príbehy zo Zemplína a reláciou Žihadlo v TV Mistrál zameranou najmä na históriu Zemplína.