Obsah článku

 

ISBN: 978-80-970517-1-6

Publikácia vyšla v roku 2012.

Publikáciu, s podnadpisom personálna výberová bibliografia k 100. výročiu prvej samostatnej výstavy v Michalovciach, vydala Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického Michalovce a jej vydanie finančne podporil Mestský úrad v Michalovciach.

 

 

Teodor Jozef Mousson

 

Zostavila:

Mgr. Emília Lačná

Autori textov:

Dr. Martin Molnár

Mgr. Emília Lačná

Mgr. Dana Barnová