Obsah článku

 

ISBN: 978-80-971219-0-7

Publikácia vyšla v roku 2012.

Vydala ju Mgr. Eva Bučková za finančnej podpory Košického samosprávneho kraja.

 

 

 

Historické príbehy od schengenskej hranice II

 

Zostavovateľ:

Dr. Martin Molnár

Autori:

Ing. Miroslav BURAĽ; Mgr. Ján HLAVINKA; Ing. František HLOHIN; PhDr. Ján CHOVANEC, PhD.; Mgr. Václav IHNÁT; Mgr. Mikuláš JÁGER; PhDr. Tünde LENGYELOVÁ, CSc.; Atanáz Daniel MANDZÁK; Mgr. Alena MIŠÍKOVÁ, PhD.; Dr. Martin MOLNÁR; PhDr. Daniela PELLOVÁ; Mgr. Matej STARJÁK; Mgr. Katarína ŽEŇUCHOVÁ, PhD.

Redakčná rada:

Mgr. Ján ADAM, PhD.; Mgr. Maroš DEMKO; Mgr. Vasil FEDIČ; prof. PhDr. Peter KÓNYA, PhD.; PhDr. Mária KOTOROVÁ, PhD.; PhDr. Jana KOVÁCSOVÁ; MVDr. Boleslav LEŠO, PhD.; Ing. Vladimír SEKELA (predseda); PhDr. Milada TOMKOVÁ; Viliam ZAHORČÁK; prof. PhDr. ThDr. Peter ZUBKO, PhD.

Lektoroval:

Mgr. Mikuláš Jáger

Grafická úprava:

Ing. Jozef Šulc

Tlač:

ROKUS, s.r.o.