Obsah článku

 

ISBN: 978-80-970812-0-1

Publikácia vyšla v roku 2011.

Jej vydavateľom bolo občianske združenie Priatelia Zemplína v spolupráci so Zemplínskym múzeom v Michalovciach za finančnej podpory mesta Michalovce.

 

Publikácia Historické príbehy od Schengenskej hranice


Zostavovatelia:

Dr. Martin Molnár, Mgr. Matej Starják a kolektív

Autori: 

doc. PhDr. Miloslava BODNÁROVÁ, CSc.; Mgr. Maroš DEMKO; Ing. František HLOHIN; Mgr. Rastislav HREHA, PhD.; Mgr. Václav IHNÁT; Mgr. Mikuláš JÁGER; Atanáz Daniel MANDZÁK; Mgr. Alena MIŠÍKOVÁ, PhD.; Dr. Martin MOLNÁR; Mgr. Matej STARJÁK; Mgr. Martin URBAN; PaedDr. Viera VALLOVÁ; doc. PhDr. Peter ŽEŇUCH, CSc.

Recenzent:

Ján Adam, PhD.

Redakčná rada:

prof. PhDr. Peter KÓNYA, PhD.; PhDr. Jana KOVÁCSOVÁ; Ing. Vladimír SEKELA (predseda); Viliam ZÁHORČÁK; prof. PhDr. ThDr. Peter ZUBKO, PhD.

Jazyková úprava:

Mgr. Matej Starják

Grafická úprava:

Ing. Jozef Šulc

Tlač:

ROKUS, s.r.o.