Iné

 

RICHTÁRI

Roku 1449 štyria richtári: Benedikt, syn Pavla (richtár na Slovenskej ulici), Andrej, Urban a Andrej (richtármi vo Veľkých Michalovciach)

Rok 1539: Peter Zvak

Rok 1715: Oriaš Lukács

Rok 1749: Andrej Rudas

Po roku 1750: Juraj Szorocsin (obuvník)

Rok 1772: Ján Meczenzov (pravdepodobne)

Rok 1775: Ján Rudas

Rok 1802: Andrej Miskovics (mešťan)

Rok 1805: Michal Koleszár (mešťan)

Rok 1812: Ján Kertész (mešťan a obchodník)

Rok 1828: Michal Marhevka (čižmár)

Po roku 1830: Juraj Bujdos (sedliak)

Rok 1846: Juraj Blanár (mešťan a stolársky majster)

Rok 1849: Pavol Pállik

Pred rokom 1864 ?: Ignác Gulácsy

Rok 1864 ?: Jozef Szladek

Roky 1885 ? - 1899: Štefan Sulyovszky (kráľovský radca a držiteľ rytierskeho kríža rádu Františka Jozefa) hlavný richtár

Roky 1899 - 1906: Jozef Szladek (bývalý podrichtár)

Roky 1906 - 1920: Vojtech Walkovszky (daňový úradník)

Rok 1920 - 1920: F. Beško (veľkoobchodník zo soľou, richtárom bol jeden mesiac)

STAROSTOVIA (od roku 1923)

Roky 1920 - 1936: František Alexa (obuvník)

Roky 1936 - 1937: Ladislav Mocák  (jeho zvolenie za starostu bolo zrušené v roku 1937)

Roky 1937 - 1938: František Alexa (richtárom do 30. novembra 1938)

VLÁDNY KOMISÁR (od roku 1938)

Roky 1938 - 1939: Ján Mjartan (riaditeľ gymnázia)

Roky 1939 - 1940: Štefan Feňovčík

Roky 1940 - 1944: Andrej Kabina

STAROSTOVIA (od roku 1944)

Rok 1944: Andrej Kabina

PREDSEDOVIA MNV (od roku 1944)

Rok 1944: Michal Bóna (tesársky majster)

Roky 1944 - 1945: Jozef Aranyi (krajčírsky pomocník)

Roky 1945 - 1946: Tomáš Repický (obuvník)

Roky 1946 - 1948: František Bálint (bankový úradník)

PREDSEDOVIA DMSK (od roku 1948)

Rok 1948: Július Werfer

Roky 1948 - 1950: Ján Ondo (maloroľník)

Roky 1950 - 1951: Ladislav Niemecz Kopčík

PREDSEDOVIA MNV (od roku 1950)

Roky 1951 – 1953: Július Werfer

Roky 1953 – 1954: Ondrej Ondo

Roky 1954 – 1957: M. Podstavský

Roky 1957 – 1960: Tomáš Repický

Roky 1960 – 1961: Jozef Kostovčík

Roky 1961 – 1962: Ján Hospodár

Roky 1962 – 1971: Jozef Hercik

Roky 1971 – 1980: Ján Andrejčík

Roky 1980 – 1990: Juraj Vraňuch

PRIMÁTORI (od roku 1990)

Roky 1990 – 1994: Ing. Milan Matejovič

Roky 1994 – 1999: Ing. Ladislav Ebský

Roky 1999 – 2007: Ing. Jozef Bobík

Rok 2007 - trvá: Viliam Zahorčák

 

V areáli Zemplínskeho múzea, niekoľko desiatok metrov od vchodu do rímskokatolíckeho farského kostola, vystupujú z trávnika nenápadné zvyšky starobylého kostolíka. Nenápadné, no významné – vyznačujú totiž kruhový pôdorys nateraz najvýchodnejšie situovanej rotundy na Slovensku.