Diskusná relácia ŽIHADLO televízie TV MISTRAL na aktuálne témy
pod súhrnným názvom História Michaloviec v roku sedmičiek.