Obsah článku

 

ISBN 978-80-971688-2-7

Publikácia vyšla v roku 2014.

Vydavateľom je obec Vinné - Vinianské obecné múzeum a galéria.

VINIANSKE VINOHRADNÍCTVO A VINÁRSTVO

 

 

Zostavovateľ:

Dr. Martin MOLNÁR

Autori:

Ján ADAM, PhD.; Ing. Miroslav BURAĽ; Mgr. Maroš DEMKO; Mgr. Alena MIŠÍKOVÁ, PhD.; Dr. Martin MOLNÁR; Mgr. Matej STARJÁK

Lektoroval:

Mgr. Mikuláš JÁGER

Fotografie:

© Mikuláš JACEČKO; Dr. Martin MOLNÁR; Registratúra Obecného úradu vo Vinnom; občania obce Vinné

Grafická úprava:

Jaroslav MIHAĽKO

Tlač:

Adrián BURAĽ – Polygrafia