Obsah článku

ISBN: 978-80-972018-0-7

Publikácia vyšla v roku 2015.

Vydala ju spoločnosť Počítače AIO, s. r. o. pre Mestské kultúrne stredisko v Michalovciach.

 

Michalovce a okolie - Šľachta

 

Zostavovatelia:

Dr. Martin MOLNÁR - Mgr. Matej STARJÁK

Autori:

Ján ADAM, PhD.; doc. PhDr. Miloslava BODNÁROVÁ, CSc.; prof. PhDr. Peter KÓNYA, PhD.; Mgr. Alena MIŠÍKOVÁ, PhD.; Dr. Martin MOLNÁR

Redakčná rada:

Mgr. Maroš DEMKO; PhDr. Milada TOMKOVÁ; Viliam ZAHORČÁK (predseda)

Grafická úprava:

Ing. Jozef ŠULC

Tlač:

Adrián BURAĽ, Jovsa