Obsah článku

OBSAH

Úvodom...

(Maroš Demko - Lýdia Gačková)

Kaštieľ v Michalovciach do roku 1743

(Alena Mišíková) 

Kaštieľ v rokoch 1743 - 1918

(Alena Mišíková - Stanislava Rovňáková)

Kaštieľ v rokoch 1918 - 1957

(Martin Molnár)

Stavebné premeny kaštieľa

(Miroslav Matejka - Michal Šimkovic)

Pramene a literatúra (výber)

The manor house in Michalovce

A nagymihályi kastély

Obrazová príloha