Obsah článku

 

Rok 1914 priniesol tri významné udalosti, ktoré sa zapísali do histórie Michaloviec i celého regiónu – vznikom Michalovského atletického klubu sa úroveň športovej činnosti v meste dostala na vyššiu úroveň, v uvedenom roku sa rozhorel aj nezmyselný prvý celosvetový vojnový konflikt, vo vojnových časoch prežil časť svojho detstva i popredný slovenský básnik Pavol Horov (narodil sa iba niekoľko mesiacov pred začiatkom prvej svetovej vojny).

 

Michalovský atletický klub

Nagymihályi athleticai club (NAC, v preklade Michalovský atletický klub) bol založený v roku 1914. Po vzniku organizácie sa v rámci jej štruktúr rozvíjal i michalovský futbal (organizovane sa hrával už od roku 1912). Nagymihályi athleticai club, reprezentovaný červeno-bielymi klubovými farbami, si za svoj cieľ stanovil rozvíjanie všetkých druhov telovýchovnej činnosti, podporovanie – morálne aj materiálne – každého hnutia, smerujúceho k otužovaniu tela a cvičeniu (i mimo organizácie), udržiavanie súdržnosti a zabezpečovanie športovej výchovy mladých. Okrem futbalu sa tak v klube venovali aj ďalším športom. V tejto organizácii sa tiež angažovali viaceré významné osobnosti vtedajších Michaloviec – napríklad starosta Vojtech Walkovszky, gróf Alexander Sztáray, Michal Alexa či Myron Csollák (Čollák). Športový klub využíval ihrisko s ľahkoatletickou dráhou, ktoré bolo situované v miestach dnešnej cesty, spájajúcej Ulicu Sama Chalupku so Špitálskou ulicou. Sľubne sa rozvíjajúcu klubovú činnosť však prerušili udalosti prvej svetovej vojny (1914 – 1918).

Michal Alexa, dlhoročný klubový funkcionár 

Michal Alexa, dlhoročný klubový funkcionár