Mgr. Mikuláš Jáger

Jáger Mikuláš

 

Historik. Narodil sa 1939. Je rodákom z Vranova nad Topľou. Promoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ako odborný pracovník pôsobil rok v ŠSÚA v Bratislave, 18 rokov vo Východoslovenskom vydavateľstve v Košiciach a 16 rokov v Zemplínskom múzeu v Michalovciach. Je autorom množstva článkov, štúdií, scenárov dokumentárnych filmov i scenárom výstavy a expozícií k dejinám Zemplína. Ako autor a zostavovateľ sa podieľal na viacerých publikáciách. Okrem iných je aj spoluzostavovateľom Dejín Michaloviec. Lektoroval a redigoval množstvo kníh.