Mgr. Rastislav Hreha, PHD.

Hreha Rastislav

 

Archeológ

Rodák z Michaloviec.

V súčasnosti vedúci Oddelenia pre výskum východného Slovenska v Košiciach Archeologické ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre.

Vzdelanie:
UKF v Nitre, Filozofická fakulta, odbor archeológia – história, v rokoch 1996 – 2002.

Zamestnanie:
od roku 2002 v Archeologickom ústave SAV – VPS Košice ako odborný pracovník.
Doktorandské štúdium (PhD.): v AÚ SAV Nitra. Od roku 2004 externý doktorand v odbore 71 – 03 – 9 archeológia. Téma doktorandskej práce: Bukovohorská kultúra na Slovensku (vo svetle výskumov v Šarišských Michaľanoch a Zemplínskych Kopčanoch).

Odborná špecializácia:
Obdobie neolitu východného Slovenska.