MUDR. Ján Dobrovolský

Dobrovolský Ján

 

Rodený Michalovčan. Narodil sa v roku 1951, vyštudoval lekársku fakultu v Hradci Králové, v rokoch 1977 – 1997 pracoval ako vojenský lekár v posádke Michalovce. Po skončení služby v armáde od r. 1998 pracuje ako revízny lekár v zdravotnej poisťovni.
K zberaniu pohľadníc ( filokartia ) sa dostal postupne cez filateliu, známky ho zaujali už v detstve, seriózne sa im začal venovať počas vysokoškolského štúdia. Venuje sa známkam Slovenska, bývalého Československa. Má zbierku na tému Olympijské hry a paralympijské hry, vystavuje exponát na tému „Šport zdravotne postihnutých". K zbieraniu známok patria aj poštové pečiatky, z tých ho zaujali pečiatky Michaloviec, cez ktoré sa postupne dostal k pohľadniciam.

Postupne vybudoval zbierku starých pohľadníc ( obdobie 1890 – 1918 ) Michaloviec, tiež z obdobia 1919 – 1945, aj z posledného obdobia. Zbierka dnes pozostáva z viacej ako 1200 kusov. V zbierke sú aj pohľadnice z okolia Michaloviec , niektorých obcí staršieho dáta, i tie súčasné, v podstate každej obce okresu Michalovce.

Na burzách a aukciách sa mu dostali do rúk aj pohľadnice Zemplínskej šíravy, ktoré neboli vtedy predmetom veľkého záujmu zberateľov. Dnes ich má v zbierke cca 500 kusov, vrátane tých prvých, vtedy ešte ako Podvihorlatská nádrž.

K dispozícii sú aj pohľadnice dnes už neexistujúcich Sobraneckých ( či Sobranských ?) kúpeľov i mesta Sobrance, tie sú v depozite Zemplínskeho múzea.

Zbieranie pohľadníc bolo niekedy – a to ešte nie tak dávno – na okraji záujmu zberateľov, dnes je zbieranie pohľadníc podstatne častejšie. Veď staré pohľadnice zachytávajú dnes už neexistujúce ulice a domy, starší ľudia s nostalgiou nad starými pohľadnicami si zaspomínajú na svoje mladé časy. A pre mladých je to možný zdroj poznávania histórie svojho mesta.

Filatelia to nie je len zberanie známok, ale aj spoznávanie poštovej histórie. A poštová história Michaloviec aj blízkeho okolia je ďalšou oblasťou záujmu dr. Dobrovolského. Poštové zásielky z minulého obdobia, poštové doklady o činnosti pôšt v obciach okolia Michaloviec, poštové mapy, skrátka všetko, čo súvisí s činnosťou pôšt je predmetom záujmu zberateľa.