Obsah článku

 

ISBN: 978-80-89512-00-3

Publikácia vyšla v roku 2010.

Jej vydavateľom je JOZEF ROVŇÁK – EXCEL, s. r. o. pre Mestský úrad Michalovce.

 

Michalovce - Návraty v čase

Zostavovateľ:

Ing. Vladimír Sekela

Autori:

Mgr. Mikuláš Jáger, PeaDr. Martin Molnár

Recenzent:

Ján Adam, PhD.

Jazyková úprava:

Mgr. Matej Starják

Fotografie:

MUDr. Ján Dobrovolský, Mgr. Mikuláš Jáger, Dr. Martin Molnár, Ing. Vladimír Sekela, Photovision, Zemplínske múzeum v Michalovciach

Grafická úprava:

Media Group, s. r. o.