Obsah článku

 

Na úvod...

V roku 2007 sa Michalovce zaradili medzi tie slovenské mestá, ktoré už majú spra­cované svoje dejiny v podobe rozsiahlej odbornej publikácie – monografie. vyplnilo sa tak ďalšie biele miesto v poznaní regionálnych dejín, pribudol tiež ďalší kamienok do pestrej a zároveň veľkolepej mozaiky našich národných dejín.

Po jej vydaní jeden z recenzentov – prof. PhDr. ladislav tajták, Csc. – vyslovil takúto myšlienku: „Dejiny Michaloviec svojím rozsiahlym záberom, obsahom i odbor­ným spracovaním sú vedecko-popularizačným dielom, aké zemplínsky región doteraz nemal. Pravda, pre bežného človeka je to čítanie pridlhé. Preto by teraz, keď takéto dielo už existuje, bolo možné uvažovať aj o vydaní stručnejších publikácií o dejinách mesta, podaných novelistickým štýlom, pre širokú verejnosť."

Uvedený názor si osvojili aj členovia michalovského mestského zastupiteľstva a v duchu Šafárikovho „antiquam exquirite matrem" („skúmajme, približujme si svoju minulosť") podporili „zrod" takejto publikácie.

Začalo teda bádanie v archívoch a knižniciach, študovali sa materiály, ktoré už predtým zozbierali a spracovali historici, respektíve pracovníci Zemplínskeho múzea v Michalovciach.

A práve takéto, trpezlivo zbierané poznatky „naplnili" obsah knihy.

Spracované sú tu príbehy zo života ľudí, ktorí chodili po tej istej zemi ako my a upierali svoje pohľady na tie isté vrchy okolo nás – len v inom čase, ktorý sa už nikdy nevráti a ktorý neľútostne preveril trvalé i zdanlivé hodnoty, zhodnotil chcené predstavy aj poctivú prácu, oddelil skutočné zásluhy od prázdnych rečí. na začiatku i na konci nájdete tiež odborné štúdie.

Návraty k časom minulým budú stále lákať a vzrušovať. ak si však uvedomíme, že dejiny sa tvoria nepretržite, v toku času, každou minútou, nespočítateľnými uda­losťami, ktorých aktérom je každý človek na svete – tento fakt by nás mal napĺňať priam posvätnou bázňou. Zároveň sa tu potvrdzuje, že naše vedomosti o historickom dianí nikdy nemôžu byť absolútne úplné, čiže sa nikdy nedá povedať: „Teraz už všetko vieme..." Preto dúfame, že po tejto knihe budú nasledovať i ďalšie...

Zaťažení súčasnými problémami, zamyslení nad prichádzajúcimi dňami – skúsme si nájsť chvíľu pre seba a zalistovať v tejto knihe, nájsť tam to „svoje", nechať sa unášať fantáziou a snívať...

Ovanie nás vôňa kadidla v prastarých základoch rotundy a povznesie nášho ducha i myseľ, prašnou ulicou prefrčí koč miestnych šľachticov a zemepánov, ponáhľajúcich sa na slávnosť do prepychového kaštieľa, kde sa v noci objaví biela pani...

 

Zostavovateľ