Obsah

Príhovor primátora mesta

(V. Záhorčák)

Na úvod...

(V. Sekela)

Do ktorého storočia siahajú základy michalovskej rotundy?

(M. Jáger)

Rozhodnutie pátra Petra

(M. Jáger)

Prvý rytier alebo Príbeh Alberta z Michaloviec

(M. Molnár)

S drakom v erbe

(M. Molnár)

Príbeh Vojtecha Gergiela z Michaloviec a iných zbojníkov zo Zemplína

(M. Molnár)

Povstalec, šľachtic, podnikateľ Andrej Sirmai (Szirmay) a záhada vlastníctva michalovského kaštieľa

(M. Molnár)

Členovia grófskeho rodu Stárai (Sztáray) a panovnícky rod Habsburgovcov

(M. Molnár)

Milenka panovníka?

(M. Molnár)

Maliar arcikniežaťa Thomas Ender

(M. Molnár)

Teodor Jozef Mousson

(M. Molnár)

„Náš tatíčku Masaryku"

(M. Molnár)

Michalovskí Rómeo a Júlia alebo Príbeh Jána Ščerbáka a Heleny Jaremovej

(M. Molnár)

Michalovskí falšovatelia peňazí

(M. Molnár)

Biely prelud

(M. Jáger)

Pod krídlami humanity alebo Ako sa rodilo spísanie histórie odbočky Československého Červeného kríža v Michalovciach

(M. Molnár)

Zbojník Ivan alebo Zemplínsky Rinaldo Rinaldini

(M. Molnár)

Návšteva prezidenta Jozefa Tisa v Michalovciach

(M. Molnár)

Lekárka s tajným poslaním

(M. Jáger)

Príbeh jedného medika

(M. Molnár)

Oslobodenie Michaloviec počas 2. svetovej vojny

(M. Jáger)

Použité pramene a literatúra k príbehom

(výber)

Niekoľko viet o nás...