Obsah článku

 

Obsah

Príhovor primátora mesta

(V. Záhorčák)

Na úvod...

(V. Sekela)

Do ktorého storočia siahajú základy michalovskej rotundy?

(M. Jáger)

Rozhodnutie pátra Petra

(M. Jáger)

Prvý rytier alebo Príbeh Alberta z Michaloviec

(M. Molnár)

S drakom v erbe

(M. Molnár)

Príbeh Vojtecha Gergiela z Michaloviec a iných zbojníkov zo Zemplína

(M. Molnár)

Povstalec, šľachtic, podnikateľ Andrej Sirmai (Szirmay) a záhada vlastníctva michalovského kaštieľa

(M. Molnár)

Členovia grófskeho rodu Stárai (Sztáray) a panovnícky rod Habsburgovcov

(M. Molnár)

Milenka panovníka?

(M. Molnár)

Maliar arcikniežaťa Thomas Ender

(M. Molnár)

Teodor Jozef Mousson

(M. Molnár)

„Náš tatíčku Masaryku"

(M. Molnár)

Michalovskí Rómeo a Júlia alebo Príbeh Jána Ščerbáka a Heleny Jaremovej

(M. Molnár)

Michalovskí falšovatelia peňazí

(M. Molnár)

Biely prelud

(M. Jáger)

Pod krídlami humanity alebo Ako sa rodilo spísanie histórie odbočky Československého Červeného kríža v Michalovciach

(M. Molnár)

Zbojník Ivan alebo Zemplínsky Rinaldo Rinaldini

(M. Molnár)

Návšteva prezidenta Jozefa Tisa v Michalovciach

(M. Molnár)

Lekárka s tajným poslaním

(M. Jáger)

Príbeh jedného medika

(M. Molnár)

Oslobodenie Michaloviec počas 2. svetovej vojny

(M. Jáger)

Použité pramene a literatúra k príbehom

(výber)

Niekoľko viet o nás...