Publikácie

 

 

ISBN: 978-80-970812-0-1

Publikácia vyšla v roku 2011.

Jej vydavateľom bolo občianske združenie Priatelia Zemplína v spolupráci so Zemplínskym múzeom v Michalovciach za finančnej podpory mesta Michalovce.

 

ISBN: 978-80-971219-0-7

Publikácia vyšla v roku 2012.

Vydala ju Mgr. Eva Bučková za finančnej podpory Košického samosprávneho kraja.