Publikácie

 

ISBN: 978-80-972018-0-7

Publikácia vyšla v roku 2015.

Vydala ju spoločnosť Počítače AIO, s. r. o. pre Mestské kultúrne stredisko v Michalovciach.

 

ISBN: 978-80-89512-00-3

Publikácia vyšla v roku 2010.

Jej vydavateľom je JOZEF ROVŇÁK – EXCEL, s. r. o. pre Mestský úrad Michalovce.